600

Outsourcing IT

Stále více společností hledá způsob jak převést starost o procesy, které jsou pouze podpůrné na externí poskytovatele. Tento způsob jim přinese dodávku služby či procesu v garantované kvalitě a za předem známou cenu.

Firma se tak může soustředit pouze na rozvíjení procesů, které generují její konkurenční výhodu a tím pomáhají budovat její pozici na trhu, která se ve výsledku změní na zisk.

Mezi činnosti, které mohou společnosti nechat outsourcovat externím partnerem je také správa IT. Pro většinu společností nepředstavuje konkurenční výhodu, ale pouze podpůrný prostředek pro vykonávání hlavních činností.

Správa počítačové sítě a IT

Potřebujete servis vašich počítačů, nefunguje vám počítačová síť podle vašich představ, máte problémy s viry, uvažujete o zabezpečení sítě před útoky z internetu, potřebujete pomoci s instalací nového software?

Správa počítačové sítě a IT

Outsourcing zdrojů

Outsourcing zdrojů je určen zejména pro malé a střední firmy, kterým se nevyplatí mít vlastní zaměstnance na zabezpečení IT služeb. Výhody této služby ovšem mohou využít i velké podniky, jejichž IT oddělení by se pro zabezpečení všech provozních požadavků rozrostlo do velkých a finančně velmi nákladných rozměrů.

Outsourcing zdrojů

CRM systémy

Potřebujete mít přehled o svých zákaznících, zakázkách nebo projektech? Hledáte kvalitní infomační systém, který vám ulehčí práci a poskytne potřebné informace? Jsme připraveni vám nabídnout vytvoření kvalitního CRM (customer relationship management) nebo informačního systému přesně na míru vašim požadavkům.

CRM systémy

Bezpečnostní audit

Rostoucí závislost firem na informacích poskytovaných jejich informačními systémy spolu s postupujícím trendem vzájemného propojování těchto systémů vede ke značnému nárůstu rizika napadení. Pomůžeme vám ochránit důležité informace.

Bezpečnostní audit

Poradenství a školení IT

Poradenství při výběru a implementaci IS/IT je služba, která pomáhá zákazníkovi eliminovat rizika při zavádění nových technologií a při inovaci informačních systémů.

Poradenství a školení IT

Reklamní kampaně

Dobře naplánovaná reklamní kampaň je základem úspěchu každé firmy. Reklamní kampaň v našem pojetí není jen umístění inzerátu, ale především dobře promyšlený marketingový plán zahrnující komplexní služby.

Reklamní kampaně

Analýzy a konzultace

Analýza současného stavu marketingu vaší společnosti (marketingový audit) v dohodnutém rozsahu je základním kamenem úspěšného marketingu.

Analýza a konzultace

Kontaktní informace

it2b s.r.o.
email: info@it2b.cz

QR kód

Kancelář Brno
Křižíkova 70
612 00 Brno