705

Webový systém na bázi vícevrstvé architektury napojený na různé ERP systémy

Společnost it2b s. r. o. v termínu 1. 3. 2017 až 30. 9. 2019 realizuje projekt, jehož cílem je navrhnout a implementovat robustní obecný systém, který se bude skládat z několika částí:

  • Webový klient - Vykresluje pracovní prostředí uživatelů a data, se kterými uživatelé pracují na základě metadat definovaných a uložených na aplikačním serveru.
  • Aplikační server - Obsahuje zmíněná metadata pro webového klienta a tvoří jádro systému. Implementuje komunikaci mezi vrstvami a zapouzdřuje data.
  • Poskytovatel dat a vyšší logiky - Informační/ERP systém poskytuje data a pokročilou logiku, která je volaná přes aplikační rozhraní. Představitelem této vrstvy nemusí však být jen informační/ERP systém, ale i externí databáze poskytující data.

Systém by měl být schopný zapouzdřit data a funkcionalitu od vrstvy "poskytovatel dat a vyšší logiky", tak aby s nimi bylo možné pracovat jednotným způsobem. Měl by podporovat možnost více poskytovatelů současně. Dalším důležitým požadavkem je možnost editace a přizpůsobení webového klienta pro každého uživatele zvlášť bez nutnosti vytvoření nového upraveného klienta nebo změny ve zdrojových kódech.

Uživatel bude moci otevírat data, která má v systému a budou se mu zobrazovat. Odpadne přihlášení do více systémů, uživatel bude pracovat s jednou webovou stránkou.

Projekt je financován za podpory Evropské unie.

EU OPPIK
MPO

Kontaktní informace

it2b s.r.o.
email: info@it2b.cz

QR kód

Kancelář Brno
Křižíkova 70
612 00 Brno